Lepsza praca lepsza płaca

 

 

"LEPSZA PRACA LEPSZA PŁACA"

 

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy

 

Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

 

Realizator: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.03.2021 r.

 

DLA KOGO?:  Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim/ chełmińskim/wąbrzeskim zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i tzw. ubogich pracujących.

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 29 roku życia zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących poprzez wsparcie do 31.03.2021 r.

 

Po zakończeniu udziału w projekcie przewiduje się, iż minimum 20% Uczestników projektu
tj. 20 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy w rozumieniu efektywności zawodowej.

 

CO OFERUJEMY?

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu,
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe / kursy (indywidualne i grupowe), szkolenia zamknięte,
- bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

DLA KOGO?
Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:
 - ukończyłeś/aś 29 rok życia
mieszkasz w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim / chełmińskim wąbrzeskim
- pracujesz w ramach umowykrótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna

 

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Biuro projektu

ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz
pokój nr 16
telefon: 577 909 989
e-mail: lepszapraca@psg.edu.pl

 

Wartość projektu: 1 973 610,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 874 929,50 zł

 

 

 

REKRUTACJA

dot. podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji

 

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP
ogłasza nabór Uczestników do projektu
pn. „Lepsza praca lepsza praca”
dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

 

Rekrutacja trwa od 28.01.2020 r. do momentu zapełnienia 50 miejsc

(o przyjęciu do projektu decyduje data wpływu zgłoszenia).

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ W PROJEKCIE?

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

  1. Wypełnij formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

 

Formularz w wersji elektronicznej znajdziesz poniżej:

 

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny 

3. Formularz rekrutacyjny - druk powiększony 

4. Załącznik do formularza - oświadczenie o zamieszkiwaniu w gospodarstwie domowym 

5. Załącznik do formularza - oświadczenie o zamieszkiwaniu druk powiększony  

6. Załącznik do formularza - zaświadczenie pracodawcy 

7. Załącznik do formularza - zaświadczenie pracodawcy druk powiększony

8. Załącznik do regulaminu - karta oceny formularza rekrutacyjnego

9. Załącznik do regulaminu rekrutacji - lista rankingowa 

10. Umowa uczestnictwa w projekcie 

11. Załącznik do umowy - oświadczenie o spełnianiu warunków 

 

2. Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny z załącznikami należy złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Lepsza praca lepsza płaca”) w jednym z poniższych punktów:

 

A.   Biuro Projektu, ul. Klasztorna 6 w Grudziądzu (czynne wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00)

B.   Punkt Konsultacyjny, ul. Parkowa 22 w Grudziądzu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy), pokój 303, II piętro (czynny od pon. do czw. w godz. 07:00 – 15:30 oraz w pt. w godz. 07:00 – 13:00)

C.   Punkt podawczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, budynek D, parter (czynny od pon. do pt. w godz. 08:00 – 16:00).

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt:

1.   telefoniczny: 577 909 989

lub

2.   mailowy: lepszapraca@psg.edu.pl

  

 

 

 

REKRUTACJA

dot. bezzwrotnej dotacji

 

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP 
ogłasza nabór Uczestników do projektu 
pn. „Lepsza praca lepsza praca” 

dla osób zainteresowanych bezzwrotna dotacją

 

Rekrutacja trwa od 07.02.2020 r.  

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

CO OFERUJEMY?

  zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane
  instrumentami rynku pracy,

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz także w wersji papierowej w Biurze Projektu  oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Grudziądzu (adres poniżej).

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

  1. Wypełnij formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

 

Formularz w wersji elektronicznej znajdziesz poniżej:

1. Formularz rekrutacyjny dla osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją

2. Formularz rekrutacyjny dla osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją- druk powiększony

3. Zał. do Formularza rekrutacyjnego- Zaświadczenie pracodawcy

4. Zał. do Formularza rekrutacyjnego- Zaświadczenie pracodawcy- druk powiększony

5. Zał. do Formularza rekrutacyjnego- Oświadczenie o zamieszkiwaniu w gospodarstwie domowym

6. Zał. do Formularza rekrutacyjnego- Oświadczenie o zamieszkiwaniu w gospodarstwie domowym- druk powiększony

7.Regulamin rekrutacyjny dla osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją 

8. Zał. do Regulaminu- Karta weryfikacji predyspozycji (opinia doradcy zawodowego)

9. Zał. do Regulaminu- Karta oceny Formularza rekrutacyjnego

10. Zał. do Regulaminu- Lista rankingowa

11. Umowa uczestnictwa w projekcie dla osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją

 

 

2. Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny z załącznikami należy złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Lepsza praca lepsza płaca”) w jednym z poniższych punktów:

 

A.   Biuro Projektu, ul. Klasztorna 6 w Grudziądzu (czynne wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00)

B.   Punkt Konsultacyjny, ul. Parkowa 22 w Grudziądzu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy), pokój 303, II piętro (czynny od pon. do czw. w godz. 07:00 – 15:30 oraz w pt. w godz. 07:00 – 13:00)

C.   Punkt podawczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, budynek D, parter (czynny od pon. do pt. w godz. 08:00 – 16:00).

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt:

1.   telefoniczny: 577 909 989

lub

2.   mailowy: lepszapraca@psg.edu.pl

  

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!