Lepsza praca lepsza płaca DOTACJA

"LEPSZA PRACA LEPSZA PŁACA"

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy 

Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 

Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

Realizator: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.03.2021 r. 

 

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 29 roku życia zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących poprzez wsparcie do 31.03.2021 r.

 

Po zakończeniu udziału w projekcie przewiduje się, iż minimum 20% Uczestników projektu
tj. 20 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy w rozumieniu efektywności zawodowej.

 

CO OFERUJEMY?

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu,

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

- bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej,

- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

DLA KOGO?

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:

 - ukończyłeś/aś 29 rok życia

mieszkasz w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim / chełmińskim wąbrzeskim
- pracujesz w ramach umowykrótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna

 

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Biuro projektu: ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, pokój nr 16

tel: 577 909 989, e-mail: lepszapraca@psg.edu.pl

 

Wartość projektu: 1 973 610,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 874 929,50 zł

 

 

REKRUTACJA
dot. bezzwrotnej dotacji

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP 
ogłasza nabór Uczestników do projektu pn. „Lepsza praca lepsza praca” 

dla osób zainteresowanych bezzwrotna dotacją

 

Rekrutacja trwa od 07.02.2020 r.  

  

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

CO OFERUJEMY?

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

 

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami

 

Formularz z załącznikami w wersji elektronicznej znajdziesz poniżej:

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz także w wersji papierowej w Biurze Projektu  oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Grudziądzu (adres poniżej).

 

 

2. Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny z załącznikami należy złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Lepsza praca lepsza płaca”) w jednym z poniższych punktów:

 

A.   Biuro Projektu, ul. Klasztorna 6 w Grudziądzu (czynne wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00)
B.   Punkt Konsultacyjny, ul. Parkowa 22 w Grudziądzu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy), pokój 303, II piętro (czynny od pon. do czw. w godz. 07:00 – 15:30 oraz w pt. w godz. 07:00 – 13:00)
C.   Punkt podawczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, budynek D, parter (czynny od pon. do pt. w godz. 08:00 – 16:00).

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt:

 

1.   telefoniczny: 577 909 989

lub

2.   mailowy: lepszapraca@psg.edu.pl

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE DO POBRANIA:

1. Dokumenty w związku z realizacją projektu 

2. Zwrot kosztów dojazdu - dokumenty 

3. PROCEDURA WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ 

 

 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!