Moja własna firma

 

Nazwa projektu „ Moja własna firma”

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a:

 

 
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 30.06.2023 roku.
 
Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) - 100 osób fizycznych (60K/40M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat, w tym: 50 biernych zawodowo i 50 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy

 
Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 100 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
od 01.11.2021 roku do 30.06.2023 roku.

 

Obszar realizacji projektu – województwo kujawsko-pomorskie

  
Etapy realizacji projektu:

 

 

 

Informacje o projekcie:

 

Biura Projektu:

 

Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych  Spółka z o.o.

Grudziądz przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lokal nr 101,

Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie 

Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

 

Dane teleadresowe:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o.

86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl

nr telefonu: 513 433 119  mail: gpk.mojafirma@gmail.com

 

 

Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological SolutionsGroup Remigiusz Koc 

Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek i powiat włocławski   

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Dane teleadresowe:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc 

85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4  

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653  mail: biuro@psg.edu.pl

 

 

Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.

Toruń przy ul. Kopernika 27

Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński    

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Dane teleadresowe

Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27

strona internetowa: www.tfpk.pl

nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

 

 

PAROL KONCEPT Rafał Parol

Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu). 
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego  

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

 

Dane teleadresowe:

PAROL KONCEPT Rafał Parol. 

86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3. 

strona internetowa: www.parolkoncept.pl

nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com

 


Wartość projektu:
4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 839 440,54 zł

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!