Aktualności

dodano: 08.04.2019
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy wraz z Laurea University of Applied Sciences zapraszają do udziału w innowacyjnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym”.
 
dodano: 01.04.2019
Rusza nabór zgłoszeń osób chętnych do pobytu w DDP "Senectus" w ramach drugiego turnusu. 
Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do siedziby DDP przy ul. Długiej 34. 
dodano: 29.03.2019
Rusza nabór na 2 turnus uczestnictwa w DDP Grodno i DDP Nowa Wieś w Gminie Golub-Dobrzyń. Osoby chętne zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
dodano: 14.01.2019
W czwartek 10.01 odbyła się Konferencja Upowszechniająca ZAR - Zintegrowany System Rozwoju. Miała na celu zaprezentowanie narzędzie jakim jest ZAR oraz propagowanie uczenia się przez całe życie.
dodano: 10.01.2019

Z radością informujemy, że PSG zostało jednym ze sponsorów Nasercowego Grania 2019, które bezpośrednio wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy włączyć się w ten sposób w to szlachetne działanie.

dodano: 14.12.2018

Grudzień sprzyja świątecznym spotkaniom. Dlatego też 12 grudnia w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu zorganizowaliśmy wspólne spotkanie dla opiekunów i podopiecznych połączone z koncertem kolęd i piosenek świątecznych.

dodano: 05.09.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 22.08.2018
Rusza nabór I tury uczestników projektu pn.: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu". Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 23.08.2018 r. i potrwa do 07.09.2018 r . Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 16.08.2018
W związku z planowanym otwarciem dwóch Dziennych Domów Pobytu w Bydgoszczy dla osób niesamodzielnych, zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne. Na spotkaniach przedstawione zostaną szczegóły dotyczące działalności DDP-ów oraz możliwe będzie pobranie lub złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 
dodano: 22.05.2018
W maju przeprowadziliśmy pogłębioną pracę motywacyjną - warsztaty dla uczestników projektu "Atywni - szansa na rozwój i pracę - wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia"
dodano: 23.04.2018

W drugiej połowie kwietnia zorganizowaliśmy dla młodzieży uczącej się w technikach mundurowych BZDZ gry terenowe rozwijające umiejętności współpracy w zespole. Jedna z grup uczestniczyła w grze w ośrodku w Pieczyskach, druga w Suchej. Łącznie w grach wzięło udział ok 180 uczniów.

dodano: 10.04.2018

Od czerwca swoją działalność rozpoczną kolejne Dzienne Domy Pobytu. Tym razem nad jeziorem Grodno koło Golubia-Dobrzynia oraz w miejscowości Nowa Wieś. Jako partnerzy odpowiedzialni będziemy za wsparcie psychologiczne dla uczestników i opiekunów.

dodano: 14.02.2018

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację warsztatów integracyjnych oraz gry symulacyjnej „Odwrócona perspektywa” w ramach projektu ponadnarodowego „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki.

dodano: 09.02.2018

Dom Dziennego Pobytu w Mokowie to kolejne miejsce, w którym działamy z seniorami i osobami niesamodzielnymi. Wsparciem obejmujemy także opiekunów osób niesamodzielnych. Wszystko w ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II”.

dodano: 05.12.2017
Pod koniec listopada w bydgoskim Multikinie odbyła się prelekcja w ramach Akademi FIlmowej, za którą byliśmy odpowiedzialni. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 1-3, którzy dzielnie dyskutowali z prowadzącą na temat historii swoich przodków. 
dodano: 10.11.2017

Ruszył projekt "Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza", którego jesteśmy partnerem. Zapraszamy na stronę projektu: 

www.ddpmaksymiliangrudziadz.twoje-miasto.pl 

 

dodano: 18.09.2017

Rozpoczęliśmy realizację innowacyjnego projektu „Skrzydła dla Innowacji”. W ramach projektu stworzony zostanie system MetodaPlanet.pl, który służyć będzie do diagnozy kompetencji a tym samym wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 

dodano: 15.09.2017

Z początkiem roku szkolnego wznowiliśmy nasze działania w szkołach technicznych, poszerzając je równocześnie o nowe szkoły. Uczniowie wezmą udział w cyklicznych warsztatach rozwijających kompetencje miękkie oraz zyskają możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem. 

dodano: 04.08.2017

Z przyjemnością informujemy, że już w sierpniu we współpracy z parafią św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu oraz Gminą Miasto Grudziądz rozpoczniemy realizację nowego projektu „Dom dziennego pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”.

dodano: 14.07.2017

W lipcu przeprowadziliśmy kolejne szkolenie z zakresu budowania relacji z klientem dla pracowników firmy iQor Global Services Poland. Było ciekawie i inspirująco!

dodano: 28.06.2017

W dniach 20-21 czerwca przeprowadziliśmy dla pracowników firmy iQor Global Services Poland szkolenie „Budowanie relacji z klientem”.

dodano: 09.06.2017

W dniach 5-6 czerwca wzięliśmy udział w konferencji Polishopa – cyklicznej konferencji o wymiarze międzynarodowym. Słuchając ciekawych gości zgłębialiśmy pilnie metodykę Design Thinking.

dodano: 25.05.2017

Rozpoczynają się szkolenia pilotażowe oraz warsztaty instruktażowe, dzięki którym Zintegrowany Asystent Rozwoju (ZAR) zostanie poddany testowaniu w grupie docelowych użytkowników. To narzędzie wspierające kształcenie i rozwój osób dorosłych skierowane jest zarówno do użytkowników indywidualnych jak i do instytucji.

dodano: 27.04.2017

Miło nam poinformować, że bierzemy udział w realizacji projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” organizowanego przez czerski GOPS, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w  tym osób z niepełnosprawnościami.

dodano: 11.04.2017

Z początkiem wiosny, rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami technicznymi w Bydgoszczy i Chojnicach, prowadząc dla uczniów konsultacje indywidualne i warsztaty rozwijające ich kompetencje miękkie.

dodano: 13.03.2017
Wspólnie z liderem projektu BZDZ, realizujemy projekt, w którym wsparcie otrzymać mogą osoby bezrobotne z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego lub słupskiego. Staże, kursy zawodowe, doradztwo indywidualne, coaching – między innymi takie formy wsparcia czekają na uczestników.
dodano: 28.02.2017

Trwają zaawansowane prace nad ZAR – aplikacją internetową powstającą w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsze perspektywy”. W zespole specjalistów intensywnie działamy, by aplikacja odznaczała się najwyższą jakością zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

dodano: 25.02.2017

W PSG nie ustajemy w naszych działaniach szkoleniowych i doradczych. Bierzemy udział w drugiej edycji projektu „Praca na start”, przygotowujemy się także do prowadzenia gier diagnostyczno-symulacyjnych dla studentów WSB.

dodano: 20.02.2017

Na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich zrealizowaliśmy na terenie gminy Słupsk badania potrzeb osób wykluczonych społecznie do celów rekrutacyjnych w subregionie słupskim. Przeprowadziliśmy także identyfikację uwarunkowań wykluczenia społecznego w gminie Słupsk.

dodano: 10.11.2016

Jesień to dla PSG m.in. czas kolejnej edycji szkoleń w bydgoskim MWiK. Aktualnie rozwijamy kompetencje menedżerskie i doradzamy, w jaki sposób występować publicznie.

dodano: 28.10.2016

Od 23 do 26 października hiszpańska Walencja stała się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi i ponadnarodowymi w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsze perspektywy (...)”. Było inspirująco i twórczo. Nie zabrakło tam PSG.

dodano: 22.09.2016

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie „Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie.

dodano: 12.03.2016

Za nami cykl szkoleń z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla pracowników MWiK Bydgoszcz.

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!