Aktualności

dodano: 17.05.2022

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu pn. „Moja własna firma”.  

dodano: 15.04.2022
Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. "Moja własna firma"
dodano: 06.04.2022

Dokumentacja projektowa - etap wnioskowania o wsparcie finansowe.

dodano: 01.04.2022

Lista rankingowa osób, które uzyskały pozytywny wynik oceny formularzy rekrutacyjnych – nabór I do projektu "Moja własna firma".

 
dodano: 21.03.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór wniosków do projektu pn. „Moja własna firma” w terminie od 31.03.2022 do 20.04.2022.

 
dodano: 11.03.2022
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc wydłuża termin naboru  do projektu pn. „Moja własna firma” dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym na założenie własnej działalności gospodarczej do 18.03.2022.

dodano: 08.02.2022
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc z siedzibą w Bydgoszczy od 18 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”.
 
dodano: 18.11.2021
Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia do uczestnictwa w „CENTRUM ROZWOJU SENIORÓW”, które rozpocznie swoją działalność już w grudniu!
dodano: 15.11.2021

Szanowni Państwo,

zachęcamy uczestników projektu "Lepsza Praca Lepsza Płaca" do zapoznania się z dokumentem "Procedura rozliczania zawartych umów w ramach projektu Lepsza Praca Lepsza Płaca". 

dodano: 20.08.2021

Dobiega końca pierwsza faza projektu "ReSKILL - metoda przygotowania MSP na zmiany rynkowe poprzez reskilling". W ramach działań grupa ekspertów przy współpracy partnera ponadnarodowego z Włoch opracowała wstępną wersję narzędzia ReSKILL 4A.

dodano: 02.08.2021

Specjaliści z PSG są w trakcie prowadzenia  indywidualnych spotkań doradczych w ramach projektu "Kraina Brzdąca" realizowanego przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego. 

dodano: 15.07.2021

Zespół PSG poprowadził 15-godzinne szkolenie przygotowujące do przejęcia funkcji teamleadera dla Interreg Baltic Sea Region.

 

 

dodano: 03.07.2021

Pod koniec czerwca mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie "Świadomość komunikacyjna we współpracy zespołowej i współpracy z klientem" dla Project Managerów gdyńskiej firmy Speednet.

dodano: 10.06.2021
Rozeznanie rynku - organizacja zajęć animacyjnych dla Uczestników Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus" - II edycja"
dodano: 04.06.2021
Uwaga! Wznowienie rekrutacji do projektu na ścieżkę dotacyjną.
dodano: 05.05.2021

W ostatnim miesiącu przeprowadziliśmy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych.

 

 

dodano: 23.04.2021

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG realizuje projekt  „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa.

dodano: 26.11.2020
Z początkiem listopada Uczestnicy powrócili do Dziennych Domów Pobytu "Senectus" i "Virtus". W ramach projektu przewidziano udział uczestników w czterech turnusach trwających 5,5 miesiąca w grupach 18 osobowych. 
 
dodano: 20.11.2020

Z końcem października zakończyła sie druga edycja Centrum Aktywności Lokalnej. Uczestnicy Centrum wzięli udział m.in. w spotkaniach z ekspertami, spacerach nordic walking oraz wyjściach kulturalnych. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za aktywny udział! 

 

dodano: 30.10.2020

PSG w partnerstwie 4PRO oraz Euroform RFS rozpoczęło realizację projektu: "ReSKILL - metoda przygotowania MSP na zmiany rynkowe poprzez reskilling".

 
dodano: 07.09.2020
Wstępna lista rankingowa z naboru z okresu od 10 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
dodano: 12.08.2020
Rusza nabór zgłoszeń osób chętnych do pobytu w Dziennym Domu Pobytu w Mroczy. Drugi turnus rozpoczyna się już w październiku. Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do Biura Projektu.
dodano: 12.08.2020

Zapraszamy:

  • przedsiębiorstwa i ich pracowników, 
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej, JST, NGO

Nabory od 17 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

dodano: 25.05.2020

Zachęcamy do udziału w projekcie „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”, realizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

dodano: 18.05.2020
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG oferuje usługę opracowaną w ramach projektu pt. „Opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji pacjentów geriatrycznych z chorobami cywilizacyjnymi w warunkach dziennej opieki”.
dodano: 07.05.2020
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc  komercjalizuje przedsięwzięcie "OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU REHABILITACJI PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH Z CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI W WARUNKACH DZIENNEJ OPIEKI".
dodano: 21.04.2020

Przedłużenie naboru na Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”.

dodano: 15.04.2020
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:
od 16 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r.
dodano: 19.03.2020

Procedura wykonywania pracy zdalnej w ramach projektu „Lepsza praca lepsza płaca”.

dodano: 16.03.2020

WAŻNE - zmiana funkcjonowania biura i punktu konsultacyjnego w ramach projektu „Lepsza praca lepsza płaca". 

 
dodano: 07.02.2020
AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP ogłasza nabór Uczestników do projektu pn. „Lepsza praca lepsza praca” dla osób zainteresowanych bezzwrotna dotacją. Rekrutacja trwa od 7.02! 
dodano: 28.01.2020
Rusza nabór Uczestników do projektu pn. „Lepsza praca lepsza praca” dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub kompetencji. Rekrutacja trwa od 28.01.2020 r. do momentu zapełnienia 50 miejsc
dodano: 24.01.2020
Rusza nabór zgłoszeń osób chętnych do pobytu w Dziennym Domu Pobytu w Mroczy. Pierwszy rozpoczyna się już w marcu. Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich do Biura Projektu.
dodano: 02.01.2020
Od lutego rusza Centrum Aktywności Lokalnej 2! A w ramach niego m.in. spotkania z ekspertami, spacery nordic walking, wyjścia kulturalne, indywidualne wsparcie psychologiczne. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które udało nam się pozyskać z projektu grantowego LGD. Rekrutacja trwa!
 
dodano: 02.11.2019

Rozpoczynamy realizację projektu "Lepsza praca lepsza płaca". Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim/chełmińskim/wąbrzeskim. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 29 roku życia. 

dodano: 30.10.2019

Rusza nabór zgłoszeń osób chętnych do pobytu w Domu Dziennego Pobytu "Senectus" w ramach trzeciego turnusu. Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do siedziby DDP przy ul. Długiej 34. 

 

dodano: 29.10.2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w postępowaniu ofertowym dla projektu pn. "Opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji pacjentów geriatrycznych z chorobami cywilizacyjnymi w warunkach dziennej opieki".

dodano: 17.10.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu kompleksowego programu rehabilitacji pacjentów geriatrycznych z chorobami cywilizacyjnymi w warunkach dziennej opieki. Zapraszamy do składania ofert.

dodano: 01.08.2019
Rusza nabór zgłoszeń osób chętnych do pobytu w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu  przy ulicy Fordońskiej 120 w ramach drugiego turnusu. Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu przy ul. Gdańskiej 105/4.
dodano: 01.07.2019

Od sierpnia rusza Centrum Aktywności Lokalnej! A w ramach niego m.in. spotkania z ekspertami, spacery nordic walking, wyjścia kulturalne, indywidualne wsparcie psychologiczne. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które udało nam się pozyskać z projektu grantowego LGD. Rekrutacja trwa!

dodano: 01.07.2019

Bierzemy udział w testowaniu innowacyjnych rozwiązań dla pokolenia Sandwich Generation czyli dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym. Projekt realizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy we współpracy z partnerem ponadnarodowym. 

dodano: 30.06.2019

W czerwcu zakończyliśmy działania  w Klubie Młodzieżowym i Klubie Seniora w Grudziądzu. Wsparcie realizowane było w ramach projektów grantowych z Lokalnej Grupy Działania "Grudziądzki Spichlerz". W obu miejscach zrealizowaliśmy zarówno grupowe jak i indywidualne wsparcie psychologiczne. 

dodano: 02.06.2019

W dniach 20-26.05.2019 zorganizowaliśmy w Koronowie turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla 12 Uczestników projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w otępieniach oraz ich opiekunów faktycznych.

dodano: 15.05.2019
PSG realizuje działania w Łasinie w ramach projektu "PERSPEKTYWA - program wsparcia osób niepełnosprawnych z powiatu grudziądzkiego". Projekt obejmuje kompleksowy program na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
dodano: 08.04.2019
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy wraz z Laurea University of Applied Sciences zapraszają do udziału w innowacyjnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym”.
 
dodano: 01.04.2019
Rusza nabór zgłoszeń osób chętnych do pobytu w DDP "Senectus" w ramach drugiego turnusu. 
Kandydaci proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do siedziby DDP przy ul. Długiej 34. 
dodano: 29.03.2019
Rusza nabór na 2 turnus uczestnictwa w DDP Grodno i DDP Nowa Wieś w Gminie Golub-Dobrzyń. Osoby chętne zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
dodano: 14.01.2019
W czwartek 10.01 odbyła się Konferencja Upowszechniająca ZAR - Zintegrowany System Rozwoju. Miała na celu zaprezentowanie narzędzie jakim jest ZAR oraz propagowanie uczenia się przez całe życie.
dodano: 10.01.2019

Z radością informujemy, że PSG zostało jednym ze sponsorów Nasercowego Grania 2019, które bezpośrednio wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy włączyć się w ten sposób w to szlachetne działanie.

dodano: 14.12.2018

Grudzień sprzyja świątecznym spotkaniom. Dlatego też 12 grudnia w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu zorganizowaliśmy wspólne spotkanie dla opiekunów i podopiecznych połączone z koncertem kolęd i piosenek świątecznych.

dodano: 05.09.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniu rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 05.09.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 
dodano: 05.09.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 05.09.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 05.09.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 22.08.2018
Rusza nabór I tury uczestników projektu pn.: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu". Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 23.08.2018 r. i potrwa do 07.09.2018 r . Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
dodano: 21.08.2018

Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniu rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 21.08.2018
Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniach rynku w ramach projektu "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
dodano: 16.08.2018
W związku z planowanym otwarciem dwóch Dziennych Domów Pobytu w Bydgoszczy dla osób niesamodzielnych, zapraszamy na spotkania informacyjno-rekrutacyjne. Na spotkaniach przedstawione zostaną szczegóły dotyczące działalności DDP-ów oraz możliwe będzie pobranie lub złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 
dodano: 22.05.2018
W maju przeprowadziliśmy pogłębioną pracę motywacyjną - warsztaty dla uczestników projektu "Atywni - szansa na rozwój i pracę - wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia"
dodano: 23.04.2018

W drugiej połowie kwietnia zorganizowaliśmy dla młodzieży uczącej się w technikach mundurowych BZDZ gry terenowe rozwijające umiejętności współpracy w zespole. Jedna z grup uczestniczyła w grze w ośrodku w Pieczyskach, druga w Suchej. Łącznie w grach wzięło udział ok 180 uczniów.

dodano: 10.04.2018

Od czerwca swoją działalność rozpoczną kolejne Dzienne Domy Pobytu. Tym razem nad jeziorem Grodno koło Golubia-Dobrzynia oraz w miejscowości Nowa Wieś. Jako partnerzy odpowiedzialni będziemy za wsparcie psychologiczne dla uczestników i opiekunów.

dodano: 14.02.2018

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację warsztatów integracyjnych oraz gry symulacyjnej „Odwrócona perspektywa” w ramach projektu ponadnarodowego „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki.

dodano: 09.02.2018

Dom Dziennego Pobytu w Mokowie to kolejne miejsce, w którym działamy z seniorami i osobami niesamodzielnymi. Wsparciem obejmujemy także opiekunów osób niesamodzielnych. Wszystko w ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II”.

dodano: 05.12.2017
Pod koniec listopada w bydgoskim Multikinie odbyła się prelekcja w ramach Akademi FIlmowej, za którą byliśmy odpowiedzialni. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 1-3, którzy dzielnie dyskutowali z prowadzącą na temat historii swoich przodków. 
dodano: 10.11.2017

Ruszył projekt "Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza", którego jesteśmy partnerem. Zapraszamy na stronę projektu: 

www.ddpmaksymiliangrudziadz.twoje-miasto.pl 

 

dodano: 18.09.2017

Rozpoczęliśmy realizację innowacyjnego projektu „Skrzydła dla Innowacji”. W ramach projektu stworzony zostanie system MetodaPlanet.pl, który służyć będzie do diagnozy kompetencji a tym samym wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 

dodano: 15.09.2017

Z początkiem roku szkolnego wznowiliśmy nasze działania w szkołach technicznych, poszerzając je równocześnie o nowe szkoły. Uczniowie wezmą udział w cyklicznych warsztatach rozwijających kompetencje miękkie oraz zyskają możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem. 

dodano: 04.08.2017

Z przyjemnością informujemy, że już w sierpniu we współpracy z parafią św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu oraz Gminą Miasto Grudziądz rozpoczniemy realizację nowego projektu „Dom dziennego pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”.

dodano: 14.07.2017

W lipcu przeprowadziliśmy kolejne szkolenie z zakresu budowania relacji z klientem dla pracowników firmy iQor Global Services Poland. Było ciekawie i inspirująco!

dodano: 28.06.2017

W dniach 20-21 czerwca przeprowadziliśmy dla pracowników firmy iQor Global Services Poland szkolenie „Budowanie relacji z klientem”.

dodano: 09.06.2017

W dniach 5-6 czerwca wzięliśmy udział w konferencji Polishopa – cyklicznej konferencji o wymiarze międzynarodowym. Słuchając ciekawych gości zgłębialiśmy pilnie metodykę Design Thinking.

dodano: 25.05.2017

Rozpoczynają się szkolenia pilotażowe oraz warsztaty instruktażowe, dzięki którym Zintegrowany Asystent Rozwoju (ZAR) zostanie poddany testowaniu w grupie docelowych użytkowników. To narzędzie wspierające kształcenie i rozwój osób dorosłych skierowane jest zarówno do użytkowników indywidualnych jak i do instytucji.

dodano: 27.04.2017

Miło nam poinformować, że bierzemy udział w realizacji projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” organizowanego przez czerski GOPS, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w  tym osób z niepełnosprawnościami.

dodano: 11.04.2017

Z początkiem wiosny, rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami technicznymi w Bydgoszczy i Chojnicach, prowadząc dla uczniów konsultacje indywidualne i warsztaty rozwijające ich kompetencje miękkie.

dodano: 13.03.2017
Wspólnie z liderem projektu BZDZ, realizujemy projekt, w którym wsparcie otrzymać mogą osoby bezrobotne z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego lub słupskiego. Staże, kursy zawodowe, doradztwo indywidualne, coaching – między innymi takie formy wsparcia czekają na uczestników.
dodano: 28.02.2017

Trwają zaawansowane prace nad ZAR – aplikacją internetową powstającą w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsze perspektywy”. W zespole specjalistów intensywnie działamy, by aplikacja odznaczała się najwyższą jakością zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

dodano: 25.02.2017

W PSG nie ustajemy w naszych działaniach szkoleniowych i doradczych. Bierzemy udział w drugiej edycji projektu „Praca na start”, przygotowujemy się także do prowadzenia gier diagnostyczno-symulacyjnych dla studentów WSB.

dodano: 20.02.2017

Na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich zrealizowaliśmy na terenie gminy Słupsk badania potrzeb osób wykluczonych społecznie do celów rekrutacyjnych w subregionie słupskim. Przeprowadziliśmy także identyfikację uwarunkowań wykluczenia społecznego w gminie Słupsk.

dodano: 10.11.2016

Jesień to dla PSG m.in. czas kolejnej edycji szkoleń w bydgoskim MWiK. Aktualnie rozwijamy kompetencje menedżerskie i doradzamy, w jaki sposób występować publicznie.

dodano: 28.10.2016

Od 23 do 26 października hiszpańska Walencja stała się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi i ponadnarodowymi w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsze perspektywy (...)”. Było inspirująco i twórczo. Nie zabrakło tam PSG.

dodano: 22.09.2016

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w projekcie „Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie.

dodano: 12.03.2016

Za nami cykl szkoleń z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla pracowników MWiK Bydgoszcz.

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!